SCURT ISTORIC AL COMPANIEI

 

S ocietatea funcţionează pe structura fostului Centru de librării judeţean, reorganizat în anul 1991 ca societate comercială pe acţiuni cu capital integral de stat. Perioada 1991-1995 a fost caracterizată prin aplicarea unei strategii de mentenanţă impusă de mediul economico-financiar în care a funcţionat industria cărţii.

Obiectivul principal al acelei perioade a fost privatizarea firmei care s-a realizat în august 1995 prin cumpărarea întregului pachet de acţiuni de către conducere, salariaţi şi foşti salariaţi organizaţi prin "Aletheia Privatizare”.

Î ncepând cu anul 1996 politica firmei a fost de dezvoltare. Astfel, activitatea s-a diversificat prin achiziţionarea unei tipografii moderne şi prin producţia de carte sub sigla Editurii Aletheia, unde au apărut până în prezent cca. 100 titluri, acoperind domeniile:

Poezie, proză, eseu, memorii, documente, teatru, ştiinţe exacte, cursuri universitare, filosofie, logică, medicină, literatură pentru copii etc.

În prezent firma dispune de o reţea de 4 librării pe teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud, fiind un model de integrare a activităţilor din industria cărţii: tipografie, editură şi librării.

 

Informaţii utile:

Număr înmatriculare: J06/283/25.06.1991
Cod fiscal: RO568192
Domeniul principal de activitate: comerţ intern
Activitate principală: 5247 – Comerţ cu amănuntul al cărţilor, jurnalelor şi articolelor de papetărie
Capital social subscris si varsat: 251.520 RON, integral privat
Cont: RO82 BTRL00601202263534XX la Banca Transilvania Bistriţa
RO65CECEBN0130RON0390514 la CEC Bank Bistrița
RO56TREZ1015069XXX00890 Trezoreria Bistriţa
Adresa: Str. MIHAI EMINESCU nr. 4-5 BISTRIŢA, cod 420058, judeţul BISTRIŢA-NĂSĂUD

Oameni de cultură care și-au lansat cărțile la ALETHEIA: